Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Деякі з лабораторних досліджень, які проводяться в клініці лабораторією Зоолюкс

 

Прогестерон

Набір Vcheck Progesterone базується на методі конкурентного імуноаналізу для кількісного вимірювання концентрації прогестерону. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, прогестерон у пробі та мічене колоїдним золотом моноклональне антитіло в кон'югаті переміщуються нітроцелюлозною мембраною. Вони реагують із прогестерон-БСА, нанесеним на мембрану. Тут мічене золотом антитіло, що не зв'язується, зв'язується з прогестерон-БСА на мембрані. Щільність тестової лінії обернено пропорційна концентрації прогестерону в сироватці собаки. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність тестової лінії та розраховує концентрацію прогестерону за даними калібрувальної кривої.

Canine CRP (C-реактивний білок)

Набір Vcheck Canine CRP заснований на флуоресцентному імуноферментному аналізі для кількісного вимірювання концентрації собачого С-реактивного білка. У тест-наборі використовуються специфічні антитіла, що зв'язуються із собачим CRP. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, собачий CRP у зразку мігрує нітроцелюлозною мембраною і утворює комплекси з антитілами, нанесеними на мембрану. В результаті щільність тестової лінії відображає концентрацію собачого CRP у сироватці або плазмі. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність цієї тест-лінії та обчислює концентрацію собачого CRP на основі даних калібрувальної кривої.

Кортизол

Набір Vcheck Cortisol – це флуоресцентний імуноферментний аналіз для кількісного вимірювання концентрації кортизолу, заснований на методі конкурентного імуноаналізу. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, кортизол у зразку та флуоресцентні мікрочастинки, кон'юговані з кортизолом-BSA, переміщуються вздовж нітроцелюлозної мембрани. Кортизол у зразку конкурує з кортизол-БСА за місця зв'язування антитіл, нанесених на мембрану. Щільність тестової лінії обернено пропорційна концентрації кортизолу в сироватці. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність тестової лінії та розраховує концентрацію кортизолу за даними калібрувальної кривої.

Чума

Набір Vcheck CDV Ag - це хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигену вірусу собачої чуми у кон'юнктиві, сечі, сироватці чи плазмі. Аналізатор Vcheck зчитує наявність антигену CDV.

Dirofilaria immitis (CHW Ag)

Набір Vcheck CHW Ag – це хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигену Dirofilaria immitis у сироватці, плазмі або загальній крові собак. Якщо у зразку присутні антигени собачої Dirofilaria immitis, у вікні результатів з'явиться фіолетова контрольна лінія. Високоселективні антитіла до антигенів собачої Dirofilaria immitis використовуються для захоплення та виявлення в аналізі.

Панкреатична ліпаза cPL (ліпаза, специфічна для підшлункової залози собак)

Набір Vcheck CPL - це флуоресцентний імуноферментний аналіз для кількісного виміру концентрації спеціальної ліпази підшлункової залози собак. У тест-наборі використовуються специфічні антитіла, які зв'язуються з cPL. Процедура тестування включає розчинення флуоресцентних мікрочастинок, кон'югованих з цими специфічними антитілами, у розчинні для аналізу, який реагує з cPL у зразку. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, cPL у зразку переміщується вздовж нітроцелюлозної мембрани і утворює комплекси з антитілами проти cPL, нанесеними на мембрану. В результаті щільність тестової лінії відображає концентрацію специфічної для підшлункової залози ліпази у крові собак. Аналізатор BIONOTE VCheck розраховує щільність цієї тестової лінії та розраховує концентрацію специфічної ліпази підшлункової залози собак за даними калібрувальної кривої.

Парвовірус собак, антиген (CPV Ag)

Набір Vcheck CPV AG - це хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигена собачого парвовірусу в собачих фекаліях. Якщо у зразку наявний антиген CPV, то у вікні результатів з’явиться фіолетова контрольна лінія. Високоселективні антитіла до CPV використовуються в якості збудників при аналізі.

Feline SAA (Serum Amiloid A)

Тест-набір Vcheck Feline SAA заснований на флуоресцентному імуноферментному аналізі для кількісного вимірювання концентрації котячого SAA. У тест-наборі використовуються специфічні антитіла, що зв'язуються з котячим SAA. Процедура тестування включає розчинення флуоресцентних мікрочастинок, кон'югованих з цими специфічними антитілами, в розчиннику для аналізу, який реагує з Feline SAA у зразку. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, Feline SAA у зразку переміщається вздовж нітроцелюлозної мембрани та утворює комплекси з антитілами, нанесеними на мембрану. В результаті щільність тестової лінії відображає концентрацію Feline SAA у сироватці або плазмі. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність цієї тестової лінії та розраховує концентрацію Feline SAA за даними калібрувальної кривої.

Панкреатична ліпаза fPL (Feline pancreas-specific lipase)

Набір Vcheck fPL – флуоресцентний імуноферментний аналіз для кількісного вимірювання концентрації специфічної ліпази підшлункової залози котів. У тест-наборі використовуються специфічні антитіла, що зв'язуються з fPL. Процедура тестування включає розчинення флуоресцентних мікрочастинок, кон'югованих з цими специфічними антитілами, в розчиннику для аналізу, який реагує з fPL у зразку. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, fPL у зразку переміщається нітроцелюлозною мембраною і утворює комплекси з антитілами проти fPL, нанесеними на мембрану. В результаті щільність тестової лінії відображає концентрацію специфічної для підшлункової залози ліпази у крові котів. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність цієї тестової лінії та розраховує концентрацію специфічної ліпази підшлункової залози котів за даними калібрувальної кривої.

Панлейкопенія котів, антиген (FPV Ag)

Набір Vcheck FPV Ag – це хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигену собачого парвовірусу в котячих фекаліях. Якщо у зразку є антигени FPV, у вікні результатів з'явиться фіолетова контрольна лінія. Високоселективні антитіла до FPV використовуються в якості збудників при аналізі.

T4 загальний (тироксин)

Набір Vcheck T4 ґрунтується на конкурентному імуноферментному аналізі для кількісного вимірювання концентрації Т4. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, Т4 у пробі та мічене колоїдним золотом моноклональне антитіло в кон'югаті переміщуються нітроцелюлозною мембраною. Вони реагують із Т4-БСА, нанесеним на мембрану. Тут мічене золотом антитіло, що не зв'язується, зв'язується з Т4-БСА на мембрані. Щільність тестової лінії обернено пропорційна концентрації Т4 в сироватці собаки. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність тестової лінії та розраховує концентрацію Т4 за даними калібрувальної кривої.

ТТГ (тиреотропний гормон)

Тест-набір Vcheck canine TSH заснований на сендвіч-методі імуноферментного аналізу для кількісного вимірювання концентрації TSH. Коли проба потрапляє у місце для зразка тест-приладу, cTSH у зразку входить у реакцію з міченим колоїдним золотом, моноклональним антитілом anti-TSH. Потім суміш переміщається нітроцелюлозною мембраною і утворює комплекси з моноклональним антитілом, нанесеними на мембрану. Щільність тестової лінії відбиває концентрацію TSH у сироватці крові собаки. Аналізатор BIONOTE Vcheck зчитує щільність тестової лінії та розраховує концентрацію TSH за даними калібрувальної кривої.

Тропонін І

Визначення тропоніну I ґрунтується на використанні сендвіч-методу твердофазного імуноферментного аналізу. На внутрішній поверхні місць планшета іммобілізовані мишачі моноклональні антитіла проти тропоніну I. У місці планшета при додаванні досліджуваного зразка відбувається зв'язування тропоніну I, що міститься в досліджуваному зразку, з антитілами на твердій фазі.

Giardia (Ламблія)

Принцип: ІХА прямим сендвіч-методом.

FIV / FeLV

Принцип: ІХА прямим сендвіч-методом. Виявлення антитіл проти вірусу імунодефіциту та антигену вірусу лейкемії кішок.

CaniV-4 (Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytofhilium, Borrelia burgdorferi)

Принцип: ІХА прямим сендвіч-методом.

Тест на групу крові собак Alvedia (DEA1+, -)

Система заснована на переміщенні еритроцитів мембраною. На мембрану нанесені моноклональні антитіла, специфічні до кожного антигену (DEA 1 собак, A/B котів). Ці антитіла затримуватимуть позитивні антигени (DEA 1 у собак, A/B у кішок).

Тест на групу крові котів Alvedia (А, В, АВ)

Система заснована на переміщенні еритроцитів мембраною. На мембрану нанесені моноклональні антитіла, специфічні до кожного антигену (DEA 1 собак, A/B котів). Ці антитіла затримуватимуть позитивні антигени (DEA 1 у собак, A/B у кішок).

Тест Кумбса прямий – собаки

Імунохроматографічний аналіз виявляє наявність імуноглобулінів (IgG та IgM) та/або компонентів C3, що зв'язуються з поверхнею еритроцитів. Позитивний результат вказує на сенсибілізацію in vivo і, таким чином, може бути використаний для визначення аутоімунних антитіл.

Бабезія методом концетрації

Дослідження зразка лейкоцитарної плівки та підлейкоцитарного шару з гематокритного капіляра. Еритроцити, що містять організми, мають щільність, порівнянну з ретикулоцитами, і тому концентровані нижче лейкоцитів при центрифугуванні мікрогематокритних капілярів. Низький ступінь інвазії набагато простіше виявляється при дослідженні лейкоцитарного шару в гематокритному капілярі, ніж при дослідженні проби крові, особливо якщо кров взята з периферичних судин, наприклад, з вуха.

Загальний аналіз крові. Проточна цитометрія

Після того, як заданий об'єм крові аспірується та розчиняється певною кількістю реагенту, його вводять у проточну камеру. Оточені проточною рідиною (розчинником) клітини крові проходять через центр проточної камери в одній колоні з більш високою швидкістю. Коли клітини крові, зважені в розчиннику, проходять через проточну камеру, вони піддаються дії лазерного опромінення. Інтенсивність розсіяного світла відображає розмір клітин крові та внутрішньоклітинну щільність. Сигнал розсіяного світла під низьким кутом показує розмір клітини, у той час як сигнал розсіяного світла під середнім кутом та під високим кутом показує внутрішньоклітинну інформацію (інформацію про ядро ​​та цитоплазму). Оптичний детектор отримує цей розсіяний сигнал і перетворює його на електричні імпульси. Зібрані в такий спосіб дані імпульсів можна використовуватиме побудови чотирьох двомірних розподілів.

Сумісність

Велика перехресна проба, порівняння донорських еритроцитів із плазмою реципієнта, тобто ми перевіряєте наявність антитіл у плазмі реципієнта проти донорських еритроцитів. У малій перехресній пробі порівнюємо донорську плазму з еритроцитами реципієнта на наявність антитіл у донорській плазмі, які можуть гемолізувати еритроцити реципієнта. Ця проба менша важлива, оскільки донорська плазма досить розбавляється після переливання, і навряд чи вона може викликати значну реакцію після переливання.

Метод Кнотта.

Модифікований метод Кнотта дає найкращі результати за практичної постановки діагнозу на наявність мікрофілярій у собак.

Метод полягає в наступному: до 1 мл венозної крові додають 10 мл 2%-ного розчину формаліну. Цей розчин добре перемішують та центрифугують при 1500 об/хв протягом 5 хв. Насадкову рідину видаляють, а осад змішують з рівним обсягом метиленового синього в розведенні 1:1000 і залишають для фарбування на 5 хв. Забарвлений осад мікроскопують для виявлення фіксованих мікрофілярії.

Загальноклінічні дослідження

Вид дослідження

Ціна

Тип пробірки

Загальний аналіз крові (розгорнутий)

300

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: гематокрит

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: гемоглобін

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: еритроцити

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: кількість еритроцитів, гематокрит, гемоглобін, морфологія еритроцитів

150

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: лейкоцити

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: лейкоцити та лейкоцитарна формула

100

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: ретикулоцити

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Клінічний аналіз крові: тромбоцити

50

з антикоагулянтом ЕДТА

Бабезіоз (мікроскопія мазка крові)

150

з антикоагулянтом ЕДТА

Мікрофіляремія (метод Кнотта)

150

з антикоагулянтом ЕДТА

Сумісність крові

100

з антикоагулянтом ЕДТА

Коагулограма

200

з цитратом натрія 3.8%

Дослідження випоту

230

з антикоагулянтом ЕДТА

Біохімічні дослідження

Вид дослідження

Ціна

Тип пробірки

Біохімічний аналіз крові (розгорнутий)

600

з активатором згортання

АЛТ

55

з активатором згортання

АСТ

55

з активатором згортання

Альбумін

55

з активатором згортання

Білірубін загальний

55

з активатором згортання

Білірубін прямий

55

з активатором згортання

Білок загальний

55

з активатором згортання

ГМТ

55

з активатором згортання

Глюкоза

55

з активатором згортання

Креатинін

55

з активатором згортання

Лужна фосфатаза

55

з активатором згортання

Сечовина

55

з активатором згортання

Фосфор

55

з активатором згортання

Холестерин

55

з активатором згортання

Амілаза

90

з активатором згортання

Калій

90

з активатором згортання

Лактат

90

з активатором згортання

Магній

90

з активатором згортання

Кальцій Арсеназо

55

з активатором згортання

Дослідження сечі та калу

Вид дослідження

Ціна

Тип пробірки

Аналіз сечі (розгорнутий)

230

шприц, пробірка для сечі та калу, пробірка для сечі з консервантом

Питома вага (щільність) сечі

30

шприц, пробірка для сечі та калу, пробірка для сечі з консервантом

Протеїнурія

100

шприц, пробірка для сечі та калу, пробірка для сечі з консервантом

Аналіз сечі (тест-смужка)

30

шприц, пробірка для сечі та калу, пробірка для сечі з консервантом

Копрограма (повна)

250

пробірка для сечі та калу

Копрологічне дослідження (паразити, найпростіші)

100

пробірка для сечі та калу