1. Загальні положення

1.1. ВК «Зоолюкс» (далі - «Клініка») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - «Користувач») використовувати сервіс «Онлайн-консультації», доступний за адресою https://zoolux.vet/consultation (далі - «Сервіс»).
1.2. Використання Сервісу регулюється цими Умовами, а також Згодою на обробку персональних даних Згодою на обробку персональних даних .
1.3. Вважається, що починаючи використовувати Сервіс, Користувач прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.
1.4. Ці Умови, так само як і зазначені вище документи, можуть бути змінені Клінікою без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.
1.5. У разі якщо Клінікою були внесені будь-які зміни до цих Умов в порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.
1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість звернутися до фахівців Клініки за отриманням платних консультацій спеціалістів ветеринарної медицини, (далі - «Консультації»), звернутися до лікарів в письмовій формі, а також здійснити інші дії, передбачені явними функціями Сервісу. Всі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.


2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу
2.1. Сервіс надається Користувачеві для особистого некомерційного використання.
2.2. Для використання всіх або деяких функцій Сервісу Користувачеві необхідно використовувати обліковий запис, шляхом авторизації на сервісі за допомогою даних, отриманих користувачем у текстовому повідомленні на вказаний Користувачем номер телефону та / або на зазначену Користувачем електронну пошту.
2.3. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість звернутися до фахівців Клініки за отриманням Консультацій та / або Інформаційних послуг на наступних умовах:
2.3.1. Консультації та / або Інформаційні послуги надаються фахівцями за плату. Ціна визначається відповідно до тарифів, які доводяться Клінікою до Користувача за допомогою Сервісу. Ціна на послуги Сервісу вказується в національній валюті порталі Zoolux.vet. Клініка не гарантує відсутності помилок і збоїв щодо надання можливості безготівкової оплати. Клініка не є платіжним агентом відповідно до законодавства України.
2.3.2. Оплата Консультацій та / або Інформаційних послуг здійснюється Користувачем за допомогою Сервісу.
2.4. Користувач дає Клініці згоду на обробку персональних даних Користувача, як цей термін визначено в Політиці конфіденційності Клініки (ссылка), для цілей надання функціональних можливостей Сервісу, на передачу Клініки персональної інформації Користувача фахівцям для подальшої обробки такої інформації з метою надання Користувачу функціональної можливості отримання Користувачем від таких фахівців Консультацій та / або Інформаційних послуг. Положення цього пункту щодо обробки персональної та іншої інформації Користувача Клінікою поширюються на матеріали та інформацію, отримані або передані Користувачем в процесі використання Сервісу і його функцій.
2.5. Користувач повідомлений і він згоден з тим, що з метою контролю якості Клініка має право проводити дослідження переданої і отриманої Користувачем інформації в знеособленому агрегованому вигляді.
2.6. Фахівці Клініки можуть надати консультацію в обсязі, обмеженим відсутністю проведення клінічного огляду пацієнта. При неможливості фахівців клініки надати онлайн-консультацію для конкретного випадку, грошові кошти, сплачені Користувачем, залишаються на особовому рахунку клієнта з можливістю подальшого їх використання для оплати онлайн-консультації, оплати маніпуляцій, витратних матеріалів та товарів при фізичному відвідуванні Клініки або онлайн-магазину.
2.7. Користуючись Сервісом, Користувач повідомлений і він згоден з тим, що можливості повноцінної консультації можуть бути обмежені відсутністю безпосереднього клінічного огляду пацієнта.
2.8. Користуючись Сервісом, Користувачеві повідомлений і він згоден, що оплата за консультацію фахівців Клініки має на увазі консультацію по одному пацієнту. При необхідності отримання консультації у фахівців Клініки по декільком пацієнтам, Користувачеві необхідно проходити повторні етапи оплати для кожного наступного пацієнта.
2.9. Клініка зобов'язана протягом доби після проведення консультації Користувачеві шляхом використання Сервісу надати консультацію в розгорнутому вигляді в особистому кабінеті Користувача на порталі zoolux.vet.


3. Інші умови
3.1. Клініка не несе відповідальності за правильність введення даних Користувачем при використанні Сервісу і наслідки таких дій Користувача, за утримання, коректність і / або актуальність інформації, наданої третіми особами і доступною на сервісі, а також за збитки, завдані Користувачеві в результаті надання такої інформації та отримання користувачем Консультацій фахівцями Клініки.
3.3. Клініка залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов або застосувати до Користувача інших заходів з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.
3.4. Клініка залишає за собою право на арбітраж з виникаючих питань між Користувачем Сервісу і фахівцями Клініки, з можливістю винесення беззастережного рішення на користь однієї зі сторін. Подібні рішення можуть впливати на повернення коштів Користувачу.
3.5. Всі питання і претензії, пов'язані з використанням / неможливістю використання Сервісу, а також можливим порушенням законодавства і / або прав третіх осіб, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку або за адресою admin@zoolux.vet.